PIPELINE 07 O

Separator metali do montażu na systemach transportu cieczy przeznaczony do kontroli cieczy, jak również wyrobów w postaci pasty, na przykład żywności dla niemowląt. Higieniczny trójdrogowy zawór odcinający bez pustych przestrzeni kompatybilny z CIP oraz opcjonalnymi procedurami czyszczenia rurociągu przez przepuszczenie tłoka.
Wersje do wyrobów żrących, napełniania aseptycznego lub wysokiej temperatury dostępne na zamówienie.